نوشته‌ها

گروه در اینستاگرام

0 تا 100 ساخت گروه در اینستاگرام - NovinINSTA

در گذشته در تلگرام کانال درست می کردیم و خیلی هم عالی بود و البته هنوز هم هست و استفاده می شود اما در اینستاگرام این قابلیت در ابتدا نبود , در هر صورت بسیاری اینستاگرام را محلی برای به اشتراک گذاشتن عکس می شناسند و این درست است , اما اشتراک عکس …