نوشته‌ها

جلوگیری از زورگویی در اینستاگرام با هوش مصنوعی

جلوگیری از زورگویی در اینستاگرام با هوش مصنوعی - NovinINSTA

جلوگیری از زورگویی در اینستاگرام با هوش مصنوعی ; قابلیت جدیدی که اخیرا به اینستاگرام اضافه شده این است که با استفاده از هوش مصنوعی جلوی زورگویی در تصاویر و زیرنویس ها ها می گیرد و دیگر نگرانی در ارتباط با حرف ها و تهدیدات مجازی دیده نخواهد شد ,…