نوشته‌ها

0 تا 100 حذف لیست جستجو اینستاگرام - NovinINSTA

ممکن است برای شما پیش بیاید که نخواهید هیچ ردی از خودتان در قسمت History سرچ اینستاگرامتان به جا بگذارید پس برای پی بردن آن تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید. علاوه بر بحث پاک کردن History اینستاگرامتان گاه پیش می آید که آیدی هایی را که سرچ کر…