نوشته‌ها

بک آپ از پست های اینستاگرام

بک آپ از پست های اینستاگرام - NovinINSTA

حتی فکر کردن بهش هم خیلی می تواند سخت باشد که در یک لحظه تمام پست ها و تمام دیتاهایی که در اینستاگرام خود دارید پاک شود ! به هر دلیلی ! و بودن مکانی جهت بک آپ گیری از این دیتاهایی که شاید خیلی برامون اهمیت داشته باشد می تواند بسیار مفید و م…